2019 - 2020 Akademik Takvim ve Kayıtlar Hakkında Duyuru

ODTÜ - SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları'na 2019 - 2020 akademik yılından itibaren başlayacak öğrencilerimiz için önemli tarihler aşağıda listelenmiştir.

(Akademik takvimin tamamına http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-ankara-ve-erdemli-kampuslari-2019-2020-akademik-takvimi linkinden ve ders kayıtları ile ilgili detaylı bilgiye https://oidb.metu.edu.tr/tr/etkilesimli-kayitlarla-ilgili-genel-bilgiler linkinden ulaşılabilir)

BAHAR YARIYILI VE YAZ OKULU

20 - 31 OCAK 2020 Öğrenci katkı payı ödemeleri
20 OCAK - 14 ŞUBAT 2020 Bütünleme not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)
24 OCAK 2020 Yatay geçiş, çift ana dal, yan dal başvurularının ÖİDB tarafından Dekanlıklara iletilmesi

27 - 28 OCAK 2020

IS 100 Muafiyet Sınavı

27 - 29 OCAK 2020

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri

27 OCAK - 7 ŞUBAT 2020 Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları 
29 - 31 OCAK 2020 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

31 OCAK 2020

Yatay geçiş, çift anadal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar tarafından ÖİDB´ye iletilmesi

1 ŞUBAT 2020

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

Sonbahar yarıyılı sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

Tez danışman atamaları için son gün

3 ŞUBAT 2020

Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü)

3 ŞUBAT 2020

Derslerin Başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)                                                  

10 - 14 ŞUBAT 2020

Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları

14 ŞUBAT 2020

Sonbahar yarıyılı için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata ve bütünleme notlarının verilmesi için son gün

17 - 28 ŞUBAT 2020

Katkı payı iade başvuruları

23 MART - 3 NİSAN 2020 8 Nisan 2020 İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvuruları (Başvuru programları saat 17:00 itibariyle kapatılacaktır.)

6 - 12 NİSAN 2020

Dersten çekilme (öğrenciler için)

6 - 13 NİSAN 2020

Dersten çekilme (danışman onayları için)

8 NİSAN 2020

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

10:00 -16:00         

*Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır.                        

*ODTÜ 3. ve 4. sınıf öğrencileri,                                           

*Lisansüstü başvuru  ve 35. madde kapsamındaki öğrenciler için

23 NİSAN 2020

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe)

24 NİSAN 2020

2020 - 2021/ Sonbahar yarıyılında açılacak derslerin Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

27 NİSAN - 1 HAZİRAN 2020

Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvuruları

1 MAYIS 2020

Emek ve Dayanışma Günü (Cuma)

1 - 31 MAYIS 2020

Doktora Yeterlik Sınavları

2 - 3 MAYIS 2020

IS 100 Muafiyet Sınavı

8 MAYIS 2020

Derslerin kesilmesi; lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

9 - 22 MAYIS 2020 Yarıyıl sonu sınavları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

10 MAYIS 2020

Meslek Yüksekokulu programlarında derslerin kesilmesi

19 MAYIS 2020

Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Salı)

22 MAYIS 2020

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi

24 - 26 MAYIS 2020

Ramazan Bayramı (Ramazan Bayramı Arifesi Cumartesi)

29 MAYIS 2020

ODTÜ Günü

2 HAZİRAN 2020

Yarıyıl sonu notlarının verilmesi için son gün  (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

2 HAZİRAN 2020

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

10:00 - 16:00         

*Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır.                        

*Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar.

3 HAZİRAN 2020

Yarıyıl sonu notlarının ilan edilmesi

3 - 10 HAZİRAN 2020

Öğretim elemanları için İlkbahar yarıyılına ait maddi hata not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

3 - 10 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılına ait Incomplete (I)  not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

3 - 11 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılına ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

3 - 19 HAZİRAN 2020

İlkbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

4-5 HAZİRAN 2020 Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

6-10 HAZİRAN 2020

Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile Temel İngilizce Bölümü)

8 HAZİRAN 2020

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

8 HAZİRAN - 26 HAZİRAN 2020

Lisans programları için yatay geçiş (yurt  içi ve yurt dışı) başvuruları; çift anadal, yandal programlarına başvurular

9 - 11 HAZİRAN 2020

Yaz Okuluna özel öğrenci başvuruları ve kayıtları

12 HAZİRAN 2020

Yaz Okulu (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin başlaması

12-26 HAZİRAN 2020

Yaz okulu katkı payı iade başvuruları

19 HAZİRAN 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

22 HAZİRAN 2020

Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin başlaması

24 HAZİRAN 2020

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından duyurulması ve ÖİDB´ye iletilmesi

27 HAZİRAN 2020

Mezunlar Günü

28 HAZİRAN 2020

Diploma Töreni

1-3 TEMMUZ 2020

Lisansüstü Evrak Teslimi ve Ön Kayıt

15 TEMMUZ 2020

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Çarşamba)

20 TEMMUZ 2020

Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi

21 TEMMUZ 2020

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 

10:00 - 16:00                 

* Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır.                                   

* Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için

23 TEMMUZ 2020

Yaz Okulu (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin kesilmesi

24 TEMMUZ 2020

15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Gününün resmi tatil olması nedeniyle yapılamayacak olan Çarşamba günü dersleri yapılacaktır.

25 - 27 TEMMUZ 2020

Yaz Okulu sonu sınavları (24 Temmuz saat 18:00’ den itibaren)

27 TEMMUZ - 14 AĞUSTOS 2020

Merkezi Yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş (Ek madde 1) başvuruları

31 TEMMUZ -3 AĞUSTOS 2020

Kurban Bayramı (Bayram arifesi Perşembe)

9 AĞUSTOS 2020

Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

10 AĞUSTOS 2020

Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi

10 - 16 AĞUSTOS 2020

Öğretim elemanları için Yaz Okuluna ait maddi hata not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

10 - 16 AĞUSTOS 2020

Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

10- 17 AĞUSTOS 2020

Yaz Okuluna ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları tarafından onaylanması (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.)

10 - 21 AĞUSTOS 2020

Yaz okulunda mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

30 AĞUSTOS 2020

Zafer Bayramı (Pazar)

31 AĞUSTOS 2020

Tez ve uzmanlık alan derslerinin not girişi için son gün

İlkbahar yarıyılı sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

Tez danışman atamaları için son gün

4 EYLÜL 2020

İlkbahar yarıyılı ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca uzatılan Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün

11 EYLÜL 2020

İlkbahar yarıyılı ve Yaz Okulu için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata ve bütünleme notlarının verilmesi için son gün