İşletme (BAS)

Programın Adı

İngilizce: Business Administration

Türkçe: İşletme

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Hande Ayaydın Hacıömeroğlu

Ofis: H117

E-mail: hande@metu.edu.tr

Tel.: 0312 210 20 44

http://ba.metu.edu.tr/tr

 
Programın Amacı

Günümüz işletmecileri, “yeni ekonomi” ve “bilgi toplumu” ortamında başarılı olabilmek için, kurumları yönetmek ve rekabet etmek, gelişen teknolojileri ve değişen ekonomik yapıları yakından takip etmek, bunların iş yaşamı üzerindeki etkilerini anlamak, tahminler yapabilmek ve bunlara uygun hareket etmek durumundadır. Bu gereklere paralel olarak, tüm dünyadaki işletme okullarının özellikle son 10-15 yıllık dönemdeki en belirgin arayışı eğitimlerine "uluslararası" boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle "eğitimin uluslararasılaştırılması" olmuştur. İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden, yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır.

Bu program çerçevesinde ODTÜ, SUNY sisteminin en önde gelen ve AACSB akreditasyonu olan Binghamton İşletmecilik Okulu (School of Management) arasındaki işbirliği ile öğrencilere hem Türkiye'de hem ABD'de en iyi işletmecilik eğitimi birikimlerinden yararlanma imkanını sağlamaktadır. Öğrenciler, iki ayrı kampusta sunulan akademik ve kültürel çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmak için ayrıcalıklı bir donanım ve formasyona kavuşmaktadır.

Programda İşletmeciliğin tüm alt alanlarından temel dersler ile bir taban oluşturulduktan sonra bunun üzerine seçmeli dersler ile belli alanlarda özelleşme imkanı sağlanmaktadır.

Program

Hazırlık

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

ODTÜ

ODTÜ

SUNY Binghamton

ODTÜ

SUNY Binghamton

 

İş Olanakları

ODTÜ-SUNY İşletme Programı mezunları, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren Türk kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların tercih ettiği deneyim ve donanıma sahip olmaktadır. Mezunlarımız, Türk Hava Yolları, Zorlu Holding, Sabancı Holding, EnerjiSA gibi yurtiçi kurumların yanı sıra; Ernst & Young, JTI, Unilever gibi uluslararası kurumlarda çalışmakta; ya da University of Illınois, NYU, City University London, LSE gibi önde gelen üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmektedir.

Program Dersleri

 

İlk yıl (ODTÜ)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

BAS 111

İşletmenin Temelleri

3

BAS 152

İşletme için İstatistik

3

BAS 100

İşletme Semineri I

-

BAS 102

İşletme Semineri II

-

BAS 121

 

Davranış Bilimlerinin İlkeleri

3

BAS 112

İşletme için Sosyoloji

3

MATH 117

Kalkülüs I

5

BAS 142

Finansal Muhasebe

3

ECON 122

Makroekonominin İlkeleri

3

BAS 181

İşletme için Mikroekonomi

3

ENG 101

Akademik İngilizce I

4

ENG 102

Akademik İngilizce II

4

IS100

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş

-

TURK 102

Türkçe II

-

TURK 101

Türkçe I

-

HIST 2202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

-

HIST 2201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

-

İkinci Yıl (Binghamton University)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

MIS 311

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)

4

BLS 111

Hukuka Giriş

4

OPM 311

Üretim Yönetimi (ÜY)

3

ACCT 212

Yönetim Muhasebesi

4

CQS 311

YBS ve ÜY için Gelişmiş Araçlar

2

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

1

Üçüncü Yıl (ODTÜ)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

BAS 311

İş İngilizcesi ve İletişim

3

BAS312

Yönetim Beceriler Lab.

1

BAS 324

İnsan Kaynakları Yönetimi

3

BAS 313

İşletme Hukuku

3

BAS 322

Örgüt Kuramı

3

BAS 352

Yönetim Bilimi

3

BAS 381

Finansın İlkeleri

3

BAS 321

Örgütsel Davranış

3

BAS 371

Pazarlamanın İlkeleri

3

BASXXX

Seçmeli Ders

 

 

 

BASXXX

Seçmeli Ders

 

Dördüncü Yıl (Binghamton University)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

IBUS 311

Uluslararası Ticarete Giriş

4

MGMT 411

Küresel Stratejik Yönetim

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

4

Seçmeli ders

3

 

 

 

Programın Uygulama Esasları

1. Programa kabul edilen öğrenciler eğitimlerinin 1. ve 3. senelerinde ODTÜ'de, 2. ve 4. senelerinde SUNY Binghamton'da ders alırlar. Programa öğrenci kabulü, ÖSYS çerçevesinde gerçekleştirilir; ders geçme ve disiplin konularında öğrencinin ders almakta olduğu üniversitede geçerli olan yönetmelikler ve bu üniversitedeki akademik kurulların kararları esas alınır. Programı başarıyla bitiren öğrencilere ODTÜ ve SUNY tarafından ayrı ayrı iki diploma verilir. Programa kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri harçlar ODTÜ ve SUNY tarafından birlikte saptanır.

2. Programa kabul edilen öğrenciler, ODTÜ'de en az 65 ve SUNY Binghamton'da en az 66 kredi alırlar.

3. Programın idari ve akademik işlerini yürütmek için İşletme Bölümünden bir koordinatör atanır.

4. "ODTÜ ve SUNY Binghamton Uluslararası Ortak İşletme Lisans Programı", ODTÜ İşletme lisans programından bağımsız bir programdır.

5. Programda açılacak işletme dersleri İşletme Bölümü tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilir. Özel durumlarda bu dersler Bölüm dışından bulunacak elemanlar tarafından verilebilir. Programda yer alan servis dersleri ilgili Bölümlerin öğretim üyeleri tarafından verilir.

6. Öğrenciler ODTÜ'deki dönemlerinde dönem başına 5 adet kredili ders alırlar (15-17 kredi). Bunların yanısıra almaları zorunlu olan Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş, Türkçe ve Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi derslerini kredisiz olarak alırlar. SUNY Binghamton'daki dönemlerinde dönem başına 4-5 adet kredili ders alırlar (16-17 kredi). SUNY Binghamton'da alınacak derslerin bir kısmı SUNY'nin "Genel Eğitim” (General Education) koşullarını yerine getirmeye yöneliktir.