Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (GIA)

Programın AdI

İngilizce: Global & International Affairs
Türkçe: Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Aylin Topal

E-mail: taylin@metu.edu.tr

Tel.: 0312 210 2028

 http://padm.metu.edu.tr/

Programın Amacı

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

ODTÜ-SUNY Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (GIA), Soğuk Savaş sonrası dönemde etkisini artan bir şekilde hissettiren küreselleşme sürecinin yarattığı karmaşık sosyal ve siyasi ilişkiler ağını ve bu sürecin ulusal ve uluslararası boyutlarını inceleyen bir eğitim vermek amacıyla 2003-2004 akademik yılında öğrenime başlamıştır. Program, ODTÜ Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve New York Eyalet Üniversite Sistemine (SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi'ndeki muadil bölümleri tarafından hazırlanmıştır ve ortaklaşa yürütülmektedir. Bu nedenle GIA programı birçok bölümün kaynaklarını, akademik birikimini ve deneyimini bir araya getiren disiplinlerarası bir programdır.

Program

Hazırlık

1. sınıf

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

ODTÜ

ODTÜ

SUNY Binghamton

ODTÜ

SUNY Binghamton

 

İş Olanakları

ODTÜ-SUNY Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (GIA) mezunları, hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli iş olanaklarına sahip olabilmektedir. Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, AB Genel Sekreterliği, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında; NATO, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde ve özellikle uluslararası çalışan sivil toplum kuruluşlarında; ASELSAN ve Türk Hava Yolları gibi önde gelen özel ve yarı özel şirketlerde çalışmakta; veya University of Pittsburgh, University of Southampton ve LSE gibi önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmektedir.

Program Dersleri

İlk Yıl (ODTÜ)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

GIA100

Politika Semineri 

-

GIA112

Yönetim Semineri

-

GIA 103

Dünya Tarihi

3

GIA 104

Çağdaş Dünya Tarihi

3

GIA 105

Siyaset Bilimine Giriş I

3

GIA 106

Siyaset Bilimine Giriş II

3

GIA 107

Küresel Siyasete Giriş

3

GIA 108

Küresel Siyasette Sorunlar

3

GIA109

Toplum ve Kültür

3

GIA 110

Karşılaştırmalı Siyaset

3

ENG 101

Akademik İngilizce I

4

ENG 102

Akademik İngilizce II

4

TURK 101

Türkçe I

-

TURK 102

Türkçe II

-

IS 100

Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş

-

HIST 2202

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

-

HIST 2201

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

-

İkinci Yıl (Binghamton University)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

ECON 160

Mikro İktisat

4

ECON 162

Makro İktisat

4

WRIT 111

Araştırma Yöntemleri I

4

MATH 147

Elementary Statistics

4

HIST 104

ABD Tarihi I

4

HIST XXX

History Elective

4

PLSC

Siyaset Bilimi Seçmeli Ders

4

PLSC

Siyaset Bilimi Seçmeli Ders

4

Üçüncü Yıl (ODTÜ)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

GIA 301

Modern Yönetim

3

GIA 302

Uluslararası Kamu Hukuku

3

GIA 303

Türkiye Siyaseti ve Siyasal Yapısı

3

GIA 304

Türk Dış Politikası

3

GIA

Bölüm içi seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Seçmeli ders

3

Dördüncü Yıl (Binghamton University)

Güz

Kredi

Bahar

Kredi

HIST 4XX

Tarih Seçmeli Ders

4

PLSC 4XX

Siyaset Bilimi Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

DDP XXX

Seçmeli Ders

4

 

 

 

DDP XXX

Seçmeli Ders

2

 

 

 

Programın Uygulama Esasları

1. Programa kabul edilen öğrenciler eğitimlerinin 1. ve 3. yıllarında ODTÜ’de 2. ve 4. yıllarında ise SUNY’de ders alırlar. Programa öğrenci kabulü, ÖSYS çerçevesinde gerçekleştirilir; ders geçme ve disiplin konularında öğrencinin ders almakta olduğu üniversitede geçerli olan yönetmelikler ve bu üniversitedeki akademik kurulların kararları esas alınır. Programı başarıyla bitiren öğrencilere ODTÜ ve SUNY tarafından ayrı ayrı iki diploma verilir. Programa kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri harçlar ODTÜ ve SUNY tarafından birlikte saptanır.

2. ODTÜ ve programa kabul edilen öğrencilerin ODTÜ’de en az 60 ve SUNY’de de en az 50 kredi almaları gerekmektedir. Ayrıca, programı tamamlamak için gerekli olan 126 krediye ulaşmak icin gerekli olan diğer 16 krediyi öğrencilerin isteklerine göre ODTÜ veya SUNY de alabilir.

3. Global & International Affairs (GIA) Lisans Programı Uİ ve SBKY bölümlerinin mevcut lisans programlarından bağımsız bir programdır. Uİ ve SBKY bölümlerinin programın ODTÜ’de gerçekleştirilecek kısmına katkıları eşittir.

4. Sözkonusu programda açılan dersleri, istinai nitelikli haller dışında ilgili bölümlerin tam zamanlı öğretim üyeleri verir. (Benimsenen genel ilke GIA programı öğrencilerine, Uİ ve SBKY bölümleri dışından katkı gerektiren dersleri daha cok SUNY’de almalarıdır.)

5. Programın uygulanmasında ODTÜ’nün genel uygulamalarına tam bir uygunluk gözetilmektedir. Bu cercevede GIA öğrencilerinin ODTÜ’de okuyacakları 1. sınıfta beş tane kredili dersin yanısıra Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi ile Türkce derslerini kredisiz zorunlu ders olarak almaları ilkesi korunmuştur. ODTÜ’deki birinci yıl eğitimi sırasında GIA öğrencilerinin SUNY’de okuyacakları ikinci yıllarında sıkıntı çekmemeleri için İngilizce eğitimine büyük önem verilmektedir.