SUNY Koordinasyon Ofisi

Öğrencilerimiz, programlar hakkında genel bilgi almak, I-20 ve vize işlemleri ile ilgili danışmak, Amerika ya da ODTÜ'deki birimler ile ilgili koordinasyon gerektiren tüm konularda SUNY Koordinasyon Ofisi'ne ulaşabilirler.

Arş. Gör. Merve Bozbıyık
Telefon: 210 71 70
E-posta: merveboz@metu.edu.tr