Program Koordinatörleri


Öğrencilerimiz, ders saydırma, ders programları, ders içerikleri gibi konularda ilgili bölüm koordinatörlerine danışabilirler.

İşletme (BAS):
Eminegül Karababa 
Telefon: 210 20 12
E-posta: eminegul@metu.edu.tr

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (GIA):
Özlem Tür
Telefon: 210 30 81
E-posta: tur@metu.edu.tr

İngilizce Öğretmenliği (TEFL):
Nil Korkut Naykı 
Telefon: 210 75 33
E-posta: nkorkut@metu.edu.tr