Burs Olanakları

Burslu Kontenjan

 

Küresel ve Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, İşletme programlarından birer öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına bağlı olarak %50 burs sağlanmaktadır. Programa kaydolan öğrenci her iki kurumda da belirlenen öğrenim ücretinin yarısını ödemektedir. Karşılıksız olan bu destek İngilizce hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile normal lisans süresince (4 yıl-8 akademik dönem) verilir.

Başarı Bursu

"Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girmesiyle, ODTÜ-SUNY ortak lisans programlarında okuyan başarılı öğrencilere öğrenim ücretinden kısmen veya tamamen muaf tutulma şeklinde başarı bursu verilmesi imkânı doğmuştur.

Burs programı kapsamında, lisans programında en az bir yılı tamamlayan en başarılı öğrencilere programda kayıtlı öğrenci sayısı gözetilerek başarı bursu verilmektedir. Her yıl, her program ve sınıf için verilecek burs sayısı ve miktarı, Yönerge hükümlerine uygun olarak ODTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

ODTÜ Senatosunun 15 Mayıs 2007 tarihinde kabul ettiği "ODTU-SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları Başarı Bursları Yönergesi"ne ulaşmak için tıklayınız.