I-20 İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Kayıtlı olduğunuz programa göre istenilen belgeler değişiklik göstermekle beraber, aşağıdaki listeden genel bir bilgi edinebilirsiniz. Öğrencilerimize, Amerika'ya gitmeden önceki dönemlerinde Binghamton ya da New Paltz e-mailleri ve kullanıcı kodları gönderilmekte, bu kullanıcı kodlarıyla istenilen formlar online olarak üniversite sistemine yüklenmektedir. Kayıt dönemlerinde lütfen duyurularımızı takip ediniz.

  

1. DUAL DIPLOMA ADMISSION FORM

  

2. CODE OF CONDUCT ACKNOWLEDGEMENT

   

3. FINANCIAL STATEMENT FORM
Bu form bankadan alınacak olan yazı ile birlikte doldurulacaktır. Formda ismi belirtilen her sponsorun (banka hesap sahibinin) imzasının olması gerekmektedir.

1 yıldan eski belgeler kabul edilmemektedir.

   

4. BANKADAN ALINACAK YAZI
Bankadan alınacak bu yazı, bir senelik eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu gösterecektir. 

Bu miktar farklı kişilere ait farklı hesaplarda ve farklı para birimlerinde bulunabilir. Bu durumda, her hesap için ayrı banka yazısı sunmanız gerekmektedir. Bu belge İngilizce ya da Türkçe hazırlanabilir. Bu belge daha sonra vize başvurusu sırasında da gerekeceği için ikişer kopya almanız önerilmektedir.

1 yıldan eski belgeler kabul edilmemektedir.

Banka yazısının bir örneğini görüntülemek için lütfen tıklayınız.

   

5. LİSE TRANSKRİPTİ (NOT DÖKÜMÜ)
Lisede aldığınız dersleri ve notlarını listeleyen belge. İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanabilir.

   
6. İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAV SONUCU ASLI VE ÇIKTISI
Binghamton ve New Paltz Üniversiteleri sadece ODTÜ tarafından gönderilen orijinal IELTS/TOEFL sonuçlarını kabul etmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin IELTS/TOEFL skorlarını Amerika'daki üniversitelerine kendileri değil, SUNY Koordinasyon Ofisi aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.