Hande Karakurt, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Binghamton Üniversitesi & ODTÜ'15

Hande Karakurt, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Binghamton Üniversitesi & ODTÜ'2015

ODTÜ-SUNY Programı ile başlayan üniversite hayatım boyunca gerek ODTÜ'de gerek Binghamton'da edindiğim tecrübeler geleceğimi şekillendirme gayesine geldiğim noktada bana yol gösterici oldu. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile disiplinlerarası büyük bir fırsat olarak nitelendirdiğim husus Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinden her iki üniversitede de kendi akademik ilgim ve merakım doğrultusunda dersler alabilme özgürlüğünün verilmesidir. Bu bana Binghamton Üniversitesi'ndeTarih Anabilim Dalı'nda yan dal yapabilme ve sonucunda artı bir diploma ve bir bölüm vizyonu kazandırdı. Lisans eğitimimi üç buçuk senede erken mezuniyetim ile tamamlayıp Türkiye'ye döndüğümde ortopedi alanında faaliyet gösteren büyük bir firmanın Dış Ticaret Uzmanı olarak bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından birinde Savunma Sanayi alanında Teklif ve Kontrat Uzmanı olarak çalışmaya başladım. Halen ODTÜ Teknokent yerleşkesinde bu sektörde çalışmaya devam etmekle birlikte Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde Tezli Yüksek Lisans eğitimime devam etmekteyim. Tüm bunları deperlendirdiğimde ODTÜ-SUNY Programının bana kazandırdıkları ile birlikte ilerlemeye devam edeceğim, faydaları sadece lisans eğitimi ile sınırlı kalmayan eşsiz bir deneyim.