Ücretler

ODTÜ'DE 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (SUNY) ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Program

Öğrenim Ücreti (Dönemlik)

Kredi Başına Ders Ücreti (*)

İşletme Programı

12.304 TL

820 TL

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programı

12.304 TL

820 TL

İngilizce Öğretmenliği Programı

10.940 TL

729 TL

 

(*) Uluslararası ortak lisans programında kayıtlı ve mezuniyet koşullarını sağlamak için ODTÜ’de alması gereken en fazla 3 dersi olan öğrencilerden; ODTÜ’de kredili ve/veya kredisiz en fazla iki derse kayıt yaptıran öğrenciler kredi başına ders ücreti ödeyebilir.

SUNY BINGHAMTON ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROGRAMLAR: 

 

İŞLETME & KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

 

 

Amerika'da geçirilecek dönemler için Binghamton Üniversitesinin o yıl için belirlediği öğrenim ücreti ödenecektir. 2023-2024 Akademik yılı için (yaz dönemleri hariç) bu ücret yıllık yaklaşık 30.000 ABD dolarıdır. 

 

Öğrencilerin Binghamton'da bulunacağı süre içinde kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları, konaklama, sağlık sigortası, yeme-içme gibi yaşam giderlerinin toplam yıllık maliyetinin ise 15.000 - 20.000 ABD doları arasında olması beklenmektedir. Öğrenci ilk gittiği dönem öncesi katılacağı oryantasyon programı ücretini (yaklaşık 300 ABD Doları) ayrıca ödeyecektir.

  

  

  

SUNY NEW PALTZ ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK PROGRAMLAR:

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 

 

 

Amerika'da geçirilecek dönemler için New Paltz Üniversitesi'nin o yıl için belirlediği öğrenim ücreti ödenecektir. 2023-2024 Akademik yılı için ücret (2 yaz dönemi dahil) yaklaşık 30.000 ABD dolarıdır.  

 

Öğrencilerin New Paltz'da bulunacağı toplam süre için (2 yaz okulu dahil 13 ay) kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları, konaklama, sağlık sigortası, yeme-içme gibi yaşam giderlerinin toplam maliyetinin ise yaklaşık 20.000 - 25.000 ABD doları olması beklenmektedir. Öğrenci ilk gittiği dönem öncesi katılacağı oryantasyon programı ücretini (yaklaşık 300 ABD Doları) ayrıca ödeyecektir.

 

NOT: ODTÜ Ankara Kampusunda öğrenim gören SUNY UOLP öğrencileri (hazırlık hariç) yaz okulu ücretlerini normal ODTÜ öğrencileri için belirlenen kredi başına ücret miktarına göre yapacaklardır. 

NOT: Amerika'daki partner üniversitelerimizde ve ODTÜ okul ücretlerinde her yıl belli bir miktarda ücret artışı gerçekleşebilir.