Ödemeler

Öğrenciler, ODTÜ'de geçirdikleri dönemlerde ODTÜ'nün katkı payını İş Bankası’ndaki ilgili hesaba yatıracaklardır (SUNY UOLP ON-LINE KATKI PAYI HESABI). Katkı payı ödemesi yapılırken öğrencinin okul numarası ve T.C. Kimlik Numarası belirtilmesi gerekmektedir.

Katkı payı son ödeme tarihleri için lütfen Akademik Takvim'i takip ediniz.

Öğrencilerimizin katkı payını yatırdıklarına dair bankadan aldığı dekontları SUNY Koordinasyon Ofisi’ne teslim etmesi gerekmektedir.

SUNY Üniversiteleri'nde geçirilen dönemlerde ise ilgili üniversitenin katkı payı ödenir.